لیست شماره تلفن آزمایشگاه های طلا در اصفهان

ری گیری یعنی عیار سنجی طلا آبشده، در ری گیری شماره رسید را بر روی طلا انگ میزنند و شما با استفاده از این شماره میتوانید از عیار طلا اطمینان حاصل کنید.

کد

نام آزمایشگاه

تلفن

1

اتحاد

32227553

2

یکتا

32210869

3

پویش

3220810

4

پیشتاز

32203619

5

اصفهان

32206500

6

پیمان

3220574

7

امین

32234679

8

تکنو تست

32205552

9

تکنو فن

32214688

10

احمدی

32239425

11

نیکان

32224206

12

سپاهان

32217081

13

زرین

32212700

14

زریک

32200615

15

ماهان

32213038

16

مهتاب

32229555

17

پیروز

32200741

18

سنجش

32235612

19

هزار

32102714

20

انس

32206562

22

محم

32217031

23

نقش جهان

32206803

24

اسپادانا

32234249

25

پارسیان

32214687

26

پویا

32215700

27

البرز

32206963

28

شیران

32233875

30

رازی

32227555

31

حافظ

32216740

32

زرآزما

32247453

33

کیمیا

32243143

34

پارس

34488229

35

کبیر

32219563

36

اعتماد

32234791

37

نیایش

32106541

38

محک

03132207165

42

پاسارگاد

32218655

زاگرس

32234549

2656

نوین آزمون

09304632690

858

بین آزما

35246879

3183

زرین محک

09300802839

یاقوت برخوار

45852230

نور نجف آباد

42633326

گویا تهران

021-88931833

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.