لیست شماره تلفن آزمایشگاه‌های ری گیری طلا در اصفهان و سایر شهرها

آزمایشگاه های ری گیری طلا در اصفهان و سایر شهرهای ایران مسئولیت تعیین عیار طلا و فلزات گران بها را بر عهده دارند. این آزمایشگاه‌ها به تجهیزات پیشرفته‌ تشخیص میزان خلوص طلا هستند. بنابراین می‌توانند میزان خلوص طلا و نقره را به صورت انگ و شماره در اختیار شما قرار بدهند. در اینجا کوشیدیم که شماره تلفن‌های دسترسی به آزمایشگاه‌های طلا در اصفهان و شهرهای بزرگ را در اختیار شما قرار بدهیم.

معمولا بزرگ‌ترین آزمایشگاه های ری گیری طلا در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و کرج قرار دارند. در این مقاله به تدریج شماره تماس این آزمایشگاه‌ها را به صورت آپدیت شده در اختیار شما می‌گذاریم. لطفا در صورت وجود مشکل در هر کدام از این شماره تماس‌ها، در زیر همین مقاله کامنت بگذارید. همکاران ما این اشتباهات را برطرف خواهند کرد. اگر شما از آن دسته آزمایشگاه‌های ری گیری هستید که نام آزمایشگاه شما در لیست زیر وجود نداشت، اطلاعات خود را در زیر مقاله، کامنت کنید. 

 

کد

نام آزمایشگاه

شماره تماس

استان

۱

اتحاد

۰۳۱۳۲۲۲۷۵۵۳ 

اصفهان

۲

یکتا

۰۳۱۳۲۲۱۰۸۶۹ 

اصفهان

۳

پویش

۰۳۱۳۲۲۲۰۸۱۰

اصفهان

۴

پیشتاز

۰۳۱۳۲۲۰۳۶۱۹

اصفهان

۵

اصفهان

۰۳۱۳۲۲۰۶۵۰۰

اصفهان

۶

پیمان

۰۳۱۳۲۲۲۰۵۷۴

اصفهان

۷

امین

۰۳۱۳۲۲۳۴۶۷۹

اصفهان

۸

تکنو تست

۰۳۱۳۲۲۰۵۵۵۲

اصفهان

۹

تکنو فن

۰۳۱۳۲۲۱۴۶۸۸

اصفهان

۱۰

احمدی

۰۳۱۳۲۲۳۹۴۲۵

اصفهان

۱۱

نیکان

۰۳۱۳۲۲۲۴۲۰۶

اصفهان

۱۲

سپاهان

۰۳۱۳۲۲۱۷۰۸۱

اصفهان

‍۱۳

زرین

۰۳۱۳۲۲۱۲۷۰۰

اصفهان

۱۴

زریک

۰۳۱۳۲۲۰۰۶۱۵

اصفهان

۱۵

ماهان

۰۳۱۳۲۲۱۳۰۳۸

اصفهان

۱۶

مهتاب

۰۳۱۳۲۲۲۹۵۵۵

اصفهان

۱۷

پیروز

۰۳۱۳۲۲۰۰۷۴۱

اصفهان

۱۸

سنجش

۰۳۱۳۲۲۳۵۶۱۲

اصفهان

۱۹

هزار

۰۳۱۳۲۱۰۲۷۱۴

اصفهان

۲۰

انس

۰۳۱۳۲۲۰۶۵۶۲

اصفهان

۲۱

محم

۰۳۱۳۲۲۱۷۰۳۱

اصفهان

۲۲

نقش جهان

۰۳۱۳۲۲۰۶۸۰۳

اصفهان

۲۳

اسپادانا

۰۳۱۳۲۲۳۴۲۴۹

اصفهان

۲۴

پارسیان

۰۳۱۳۲۲۱۴۶۸۷

اصفهان

۲۵

پویا

۰۳۱۳۲۲۱۵۷۰۰

اصفهان

۲۶

البرز

۰۳۱۳۲۲۰۶۹۶۳

اصفهان

۲۷

شیران

۰۳۱۳۲۲۳۳۸۷۵

اصفهان

۲۸

رازی

۰۳۱۳۲۲۲۷۵۵۵

اصفهان

۲۹

حافظ

۰۳۱۳۲۲۱۶۷۴۰

اصفهان

۳۰

زرآزما

۰۳۱۳۲۲۴۷۴۵۳

اصفهان

۳۱

کیمیا

۰۳۱۳۲۲۴۳۱۴۳

اصفهان

۳۲

پارس

۰۳۱۳۴۴۸۸۲۲۹

اصفهان

۳۳

کبیر

۰۳۱۳۲۲۱۹۵۶۳

اصفهان

۳۴

اعتماد

۰۳۱۳۲۲۳۴۷۹۱

اصفهان

۳۵

نیایش

۰۳۱۳۲۱۰۶۵۴۱

اصفهان

۳۶

محک

۰۳۱۳۲۲۰۷۱۶۵

اصفهان

۳۷

پاسارگاد

۰۳۱۳۲۲۱۸۶۵۵

اصفهان

۳۸

زاگرس

۰۳۱۳۲۲۳۴۵۴۹

اصفهان

۳۹

نوین آزمون

۰۹۳۰۴۶۳۲۶۹۰

اصفهان

۴۰

بین آزما

۰۳۱۳۵۲۴۶۸۷۹

اصفهان

۴۱

زرین محک

۰۹۳۰۰۸۰۲۸۳۹

اصفهان

۴۲

یاقوت برخوار

۰۳۱۴۵۸۵۲۲۳۰

اصفهان (برخوار)

۴۳

نور نجف آباد

۰۳۱۴۲۶۳۳۳۲۶ 

اصفهان (نجف آباد)

۴۵

آذین

۰۹۱۲۵۸۰۲۰۳۵ 

تهران

۴۶

آریا

۰۹۱۲۰۲۴۶۳۶۷ 

تهران

۴۷

آسیا

۰۲۱۳۳۹۹۴۱۹۹ 

تهران

۴۸

آنالیز

۰۲۱۵۵۸۰۸۶۷۹ 

تهران

۴۹

اتحادیه تهران

۰۲۱۸۸۸۱۱۴۷۶ 

تهران

۵۰

اتحادیه کشوری

۰۲۱۸۸۵۴۵۰۳۴ 

تهران

۵۱

اخوان

۰۲۱۳۳۹۷۵۷۶۸ 

تهران

۵۲

اطمینان

۰۲۱۵۵۵۸۲۶۶۹ 

تهران

۵۳

افق

۰۹۱۲۳۲۴۴۶۷۰ 

تهران

۵۴

امین

۰۲۱۳۶۶۱۳۵۱۶ 

تهران

۵۵

ایران لیزر

۰۲۱۳۳۹۰۶۰۷۱ 

تهران

۵۶

پارس ری تهران (بابایی اندیشه)

۰۲۱۶۵۵۰۴۰۵۶ 

تهران

۵۷

بلوط

۰۲۱۳۳۹۳۹۰۸۳ 

تهران

۵۸

پارس تهران

۰۲۱۸۸۹۳۵۷۳۰ 

تهران

۵۹

پارسیان لیزر

۰۲۱۵۵۵۸۲۰۵۸ 

تهران

۶۰

پایتخت

۰۲۱۳۳۹۵۰۸۶۳ 

تهران

۶۱

پرتو

۰۲۱۵۵۵۸۰۰۹۳ 

تهران

۶۲

پیمان

۰۲۱۳۳۹۴۶۹۴۱ 

تهران

۶۳

تک آزما

۰۲۱۳۶۲۹۱۴۱۲ 

تهران

۶۴

تکنو

۰۲۱۳۳۹۹۲۷۸۷ 

تهران

۶۵

تلفن گویای اتحادیه تهران

۰۲۱۸۸۹۳۱۸۳۳ 

تهران

۶۶

تهران زر

۰۲۱۳۳۹۵۶۱۰۳ 

تهران

۶۷

تهران سنج

۰۲۱۳۶۶۱۵۴۵۶ 

تهران

۶۸

تیراژه

۰۹۱۲۶۴۰۸۳۵۶ 

تهران

۶۹

جمالی

۰۲۱۳۳۹۲۰۹۲۹ 

تهران

۷۰

حاج احد

۰۲۱۳۳۹۵۹۹۰۹ 

تهران

۷۱

حجت تهران

۰۲۱۳۳۹۵۴۳۱۷ 

تهران

۷۲

حریر فروش

۰۲۱۳۳۹۹۸۶۲۹ 

تهران

۷۳

حقیقت

۰۲۱۳۳۹۳۱۱۵۶ 

تهران

۷۴

حمید

۰۲۱۵۵۴۸۰۷۹۹ 

تهران

۷۵

حمید قدیم

۰۲۱۳۳۹۰۰۱۹۴ 

تهران

۷۶

حمید یک، حمید ۱

۰۲۱۳۳۹۰۴۱۹۸ 

تهران

۷۷

درخشان

۰۲۱۵۵۶۱۸۵۹۹ 

تهران

۷۸

درویشان

۰۲۱۳۳۹۰۰۶۹۰ 

تهران

۷۹

دقت

۰۲۱۳۳۹۲۶۷۲۴ 

تهران

۸۱

دقیق آزما

۰۲۱۳۳۵۳۲۷۱۷ 

تهران

۸۲

دقیق ری شهر ری

۰۲۱۵۵۹۳۳۲۹۹ 

تهران

۸۳

ری (۱۱۰)

۰۲۱۳۳۹۸۲۷۴۶ 

تهران

۸۴

ری صدوده

۰۲۱۳۳۹۸۲۷۴۶ 

تهران

۸۵

ری گیری ناصر

۰۲۱۳۶۲۷۳۰۶۱ 

تهران

۸۶

زارعی

۰۲۱۶۵۵۰۴۰۵۶ 

تهران

۸۷

زر ری

۰۲۱۵۵۶۳۱۸۶۷ 

تهران

۸۸

زرتات

۰۲۱۵۵۵۹۱۰۳۸ 

تهران

۸۹

زرچی

۰۲۱۳۶۰۵۶۴۶۰ 

تهران

۹۰

زرسنج

۰۲۱۳۳۹۷۹۵۶۰ 

تهران

۹۱

زرین

۰۲۱۳۳۹۲۷۸۴۸ 

تهران

۹۲

زرین تاج

۰۲۱۴۴۲۲۹۶۶۸ 

تهران

۹۳

ستار

۰۹۱۰۰۰۵۷۵۸۸ 

تهران

۹۴

سنجش افشین

۰۹۱۲۴۸۰۶۵۶۷ 

تهران

۹۵

سنجش درویش

۰۲۱۳۳۹۰۲۲۲۳ 

تهران

۹۶

سید

۰۲۱۵۵۶۱۱۰۰۸ 

تهران

۹۷

شاهی

۰۲۱۳۳۹۳۴۰۳۳ 

تهران

۹۸

شمرون

۰۲۱۲۲۷۱۲۴۷۹ 

تهران

۹۹

شمس تجریش

۰۲۱۲۲۷۲۱۵۷۷ 

تهران

۱۰۰

شهریار شریفی

۰۲۱۶۵۲۴۱۶۱۳ 

تهران

۱۰۱

طلاسنج

۰۲۱۵۵۸۹۰۵۷۷ 

تهران

۱۰۲

طلای تهران

۰۲۱۲۱۴۴۲۳۲ 

تهران

۱۰۳

طهران گلد

۰۲۱۵۵۵۷۵۱۲۵ 

تهران

۱۰۴

عیارسنج ـ عیار سنج

۰۲۱۳۳۹۳۵۱۳۲ 

تهران

۱۰۵

فارس کیمیا

۰۲۱۷۷۷۸۸۷۵۴ 

تهران

۱۰۶

قائم

۰۲۱۶۶۷۱۷۵۶۱ 

تهران

۱۰۷

قدس

۰۲۱۴۶۸۴۶۵۵۵ 

تهران

۱۰۸

کاسپین

۰۲۱۳۳۴۴۰۲۲۱ 

تهران

۱۰۹

کاشی

۰۹۱۹۶۵۲۴۱۴۴ 

تهران

۱۱۰

کاوه

۰۲۱۳۳۹۰۵۷۲۷ 

تهران

۱۱۱

گرامی اندیشه

۰۹۱۹۱۲۸۳۵۸۱ 

تهران

۱۱۲

گلدآزما

۰۹۱۲۲۲۱۱۰۱۴ 

تهران

۱۱۳

لعل تهران

۰۲۱۳۳۹۹۹۵۴۵ 

تهران

۱۱۴

محک تهران

۰۲۱۳۳۱۱۲۱۶۰ 

تهران

۱۱۵

مرتضی تهران

۰۹۱۲۲۲۰۱۳۵۵ 

تهران

۱۱۶

مرکزی تهران

۰۲۱۳۶۸۷۰۳۹۹ 

تهران

۱۱۷

مسعود

۰۲۱۳۳۱۱۸۸۰۸ 

تهران

۱۱۸

مقیاس تهران

۰۲۱۳۳۹۲۰۳۲۲ 

تهران

۱۱۹

منصوری

۰۲۱۳۳۹۰۰۷۸۳ 

تهران

۱۲۰

منهاج

۰۲۱۳۳۹۴۱۶۶۴ 

تهران

۱۲۱

مهندس

۰۲۱۳۳۹۹۸۶۲۹ 

تهران

۱۲۲

میزان

۰۲۱۳۳۹۲۹۳۷۱ 

تهران

۱۲۳

نقشیه

۰۲۱۵۵۱۵۰۴۹۱ 

تهران

۱۲۴

نمونه

۰۲۱۳۳۹۵۸۱۱۸ 

تهران

۱۲۵

نوین پویا

۰۲۱۵۵۵۷۵۱۲۵ 

تهران

۱۲۶

هزار تهران

۰۲۱۳۶۸۷۰۴۷۶ 

تهران

۱۲۷

وارنا

۰۲۱۳۶۲۷۲۴۲۲ 

تهران

۱۲۸

زر ری

۰۲۱۵۵۶۳۱۸۶۷ 

تهران

۱۲۹

مهندس تهران

۰۲۱۸۸۹۳۱۸۳۳ 

تهران

۱۳۰

معیار تهران

۰۲۱۴۴۲۵۴۵۷۰ 

تهران

۱۳۱

یاقوت تهران

۰۲۱۵۵۷۷۰۵۰۷ 

تهران

۱۳۲

ری گیری نگین تهران

۰۲۱۳۶۴۸۳۸۶۳ 

تهران

۱۳۳

احمدی تهران

۰۲۱۳۳۵۳۲۵۰۲ 

تهران

۱۳۴

حسینی

۰۲۱۳۶۴۱۹۲۱۶ 

تهران

۱۳۵

عادل

۰۹۱۲۴۱۸۴۱۵۲ 

تهران

۱۳۶

پارسا زارع

۰۲۱۶۵۱۰۵۲۰۸ 

تهران

۱۳۷

طهران زر

۰۲۱۳۳۹۵۶۱۰۳ 

تهران

۱۳۸

زرچی تهران

۰۲۱۳۶۴۱۹۲۴۰ 

تهران

۱۳۹

آسیا تبریز

۰۴۱۳۵۲۵۰۸۶۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۰

آصف

۰۴۱۴۴۲۳۹۷۶۰ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۱

آلتین

۰۴۱۴۲۲۷۳۲۸۸ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۲

اثنی عشر

۰۴۱۳۷۲۲۶۵۴۸ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۳

اخرت‌خواه

۰۴۱۳۵۲۳۲۵۹۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۴

امیرکبیر

۰۴۱۳۵۲۵۳۵۵۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۵

ایران تبریز

۰۴۱۳۵۲۶۴۰۳۵ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۶

باغبان

۰۴۱۴۲۲۷۶۱۲۰ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۷

برزگر تبريز

۰۴۱۳۵۲۳۳۱۹۴ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۸

آذری

۰۹۱۴۸۱۵۲۰۰۷ 

آذربایجان (تبریز)

۱۴۹

برلیان

۰۴۱۳۵۵۳۸۳۹۵ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۰

برمکی

۰۴۱۳۵۲۶۶۰۳۱ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۱

پیمان تبریز

۰۴۱۳۵۲۴۲۸۴۰ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۲

تکنوتست تبریز

۰۹۱۴۳۱۰۹۷۳۹ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۳

دقیق تبریز

۰۴۱۳۵۲۳۰۶۶۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۴

دقیق ملکان

۰۴۱۳۷۸۲۳۹۸۴ 

آذربایجان (ملکان)

۱۵۵

رصد

۰۴۱۳۷۲۴۲۳۹۱ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۶

ری تبریز

۰۴۱۳۵۲۵۷۶۱۵ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۷

ری داداشی

۰۴۱۴۲۲۷۴۴۹۸ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۸

زرناب

۰۴۱۴۴۲۲۲۵۰۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۵۹

زرین تبریز

۰۴۱۳۵۵۳۸۱۸۲ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۰

زرین ملکان

۰۴۱۳۷۸۳۱۰۸۰ 

آذربایجان (ملکان)

۱۶۱

ساسان

۰۹۱۴۳۰۹۰۶۰۳ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۲

سالار

۰۴۱۳۵۲۳۰۶۶۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۳

سنجش تبریز

۰۴۱۳۵۲۵۶۴۶۱ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۴

سهند مراغه

۰۴۱۳۷۲۲۳۳۰۴ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۵

صائب تبریز

۰۴۱۳۵۲۳۷۳۲۵ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۶

صالحی

۰۴۱۳۵۲۵۰۵۰۰ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۷

عباسی

۰۴۱۳۷۸۲۲۶۵۸ 

آذربایجان (تبریز)

۱۶۸

عدل میانه

۰۹۰۱۱۳۱۲۸۸۳ 

آذربایجان (میانه)

۱۶۹

فرهاد بناب

۰۴۱۳۷۷۳۲۸۴۲ 

آذربایجان (بناب)

۱۷۰

فرید

۰۹۱۴۴۱۹۹۹۷۹ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۱

قانع

۰۴۱۴۴۲۳۸۸۵۹ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۲

قمری تبریز

۰۴۱۳۵۲۳۳۸۷۱ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۳

محک تبریز

۰۴۱۳۵۵۳۳۴۶۸ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۴

کیانی تبریز

۰۹۱۴۳۰۰۱۱۵۱ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۵

گویا صالحی تبریز

۰۴۱۳۵۲۳۴۱۴۴ 

آذربایجان (تبریز)

۱۷۶

ملکان ری

۰۴۱۳۷۸۲۶۳۲۲ 

آذربایجان (ملکان)

۱۷۷

میثم مراغه

۰۴۱۳۷۲۴۴۶۰۲ 

آذربایجان (مراغه)

۱۷۸

نقدی اهر

۰۴۱۴۴۲۲۸۴۶۴ 

آذربایجان (اهر)

۱۷۹

نوین بناب

۰۴۱۳۷۷۴۲۴۴۴ 

آذربایجان (بناب)

۱۸۰

نوین تبریز

۰۴۱۳۷۷۴۲۴۴۴ 

آذربایجان (تبریز)

۱۸۱

نیکی تبریز

۰۴۱۳۵۲۴۶۷۷۶ 

آذربایجان (تبریز)

۱۸۲

هاشمی نیک

۰۴۱۳۴۲۲۷۹۷۰ 

آذربایجان (تبریز)

۱۸۳

آلتین مرند

۰۹۱۴۵۰۲۰۸۰۰ 

آذربایجان (مرند)

۱۸۴

برلیان تبریز

۰۴۱۳۵۵۳۷۴۲۴ 

آذربایجان (تبریز)

۱۸۵

ری علی عجب شیر

۰۴۱۳۷۶۲۷۹۶۰ 

آذربایجان (عجب شیر)

۱۸۶

آنالیز تبریز

۰۹۳۵۳۴۷۶۸۵۵ 

آذربایجان (تبریز)

۱۸۷

رصد مراغه

۰۴۱۳۷۲۴۲۳۹۱ 

آذربایجان (مراغه)

۱۸۸

آلا

۰۴۴۴۴۲۲۰۴۷۵ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۸۹

ارغوان

۰۴۴۴۶۲۲۳۸۹۴ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۰

اروم سنج جدید

۰۴۴۳۲۲۵۱۴۰۱ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۱

اروم سنجش

۰۴۴۳۲۲۵۱۴۰۰ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۲

اشنوسنج

۰۹۱۴۱۶۶۳۶۵۵ 

آذربایجان (اشنویه)

۱۹۳

اعتماد خوی

۰۴۴۳۶۴۵۲۹۱۱ 

آذربایجان (خوی)

۱۹۴

امیران

۰۴۴۳۵۲۴۱۹۲۳ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۵

اوین

۰۴۴۴۶۲۲۰۶۸۴ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۶

بوکان ری

۰۹۹۰۴۰۶۷۷۰۲ 

آذربایجان (بوکان)

۱۹۷

پیرانشهر گلستانی

۰۹۱۴۳۸۹۱۲۸۱ 

آذربایجان (پیرانشهر)

۱۹۸

تک

۰۴۴۳۲۲۵۶۷۷۰ 

آذربایجان (ارومیه)

۱۹۹

جعفری

۰۴۴۴۶۲۶۱۲۶۷ 

آذربایجان (بوکان)

۲۰۰

جم

۰۴۴۳۶۴۴۴۹۷۸ 

آذربایجان (ارومیه)

۲۰۱

خندان ارومیه

۰۴۴۳۳۸۴۶۳۳۹ 

آذربایجان (ارومیه)

۲۰۲

درخشان سلماس

۰۹۱۴۶۲۱۹۵۸۲ 

آذربایجان (سلماس)

۲۰۳

دقیق

۰۴۴۳۲۲۳۴۵۸ 

آذربایجان (ارومیه)

۲۰۴

دقیق خوی

۰۹۱۴۴۶۱۱۶۵۰ 

آذربایجان (خوی)

۲۰۵

دقیق سلماس

۰۴۴۳۵۲۴۵۹۴۱ 

آذربایجان (سلماس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟

×