Monthly Archives: مارس 2024

جایگاه هنر قلمزنی نقره در صنایع دستی

هنر قلمزنی نقره علیرضا نجارزادگان اصفهان

هنر قلمزنی نقره از هنرهای فلزی ایران است. این شاخه هنری در میان هنر ـ صنعت‌های مختلف کشور از جایگاه اقتصادی خاصی برخوردار است. معمولا برای انجام این هنر از چکش و قلم استفاده می‌شود. هنرمندان قلمزن، سه سبک مختلف قلمزنی را در شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز اجرا می‌کنند. در سبک اصفهان، سطح نقره […]

×

چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟

×