Monthly Archives: اکتبر 2020

لیست شماره تلفن آزمایشگاه های طلا در اصفهان

ری گیری یعنی عیار سنجی طلا آبشده، در ری گیری شماره رسید را بر روی طلا انگ میزنند و شما با استفاده از این شماره میتوانید از عیار طلا اطمینان حاصل کنید. کد نام آزمایشگاه تلفن 1 اتحاد 32227553 2 یکتا 32210869 3 پویش 3220810 4 پیشتاز 32203619 5 اصفهان 32206500 6 پیمان 3220574 7 […]