گردنبند بی نهایت نقره با نگین های رنگی

390,000 تومان

زنجیر این گردنبند نقره دیپلمات و 40 سانتی متر میباشد .