سرویس نقره چشم و نظر

450,000 تومان

نقره با عیار S925
باروکش رادیوم جهت ماندگاری بیشتر